در حال نمایش 5 نتیجه

برد آدرس مدل 40EX520

تومان480.000
توضیحات :
 • مدل دستگاه SONY 40EX520
 • شماره فنی ESL_MB7_S4L V0.3

برد آدرس مدل 40EX720

تومان520.000
توضیحات :
 • مدل دستگاه SONY 40EX720
 • شماره فنی U400HF03SR4L V0.3 / U400HF03SL4L V0.3

برد آدرس مدل 40R

تومان520.000
توضیحات :
 • مدل دستگاه SONY 40R
 • شماره فنی KSZ80_OB_S4L V0.2
 • پنل AMLCD

برد آدرس مدل 46EX520

تومان580.000
توضیحات :
 • مدل دستگاه SONY 46EX520
 • شماره فنی Y460HNO2SL4L V0.2  /  Y460HNO2SR4L V0.2

برد آدرس مدل 46EX720

تومان620.000
توضیحات :
 • مدل دستگاه SONY 46EX720
 • شماره فنی 60EDL_SL4L V0.3 /460EDL_SR4L V0.3